Učenje naglas ili u sebi prilikom dovršavanja namaza