Učenje hadîtha i dova sa Tadžwîdom

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

Pitanje: Postoje oni koji uče hadîthe Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم i dove sa Tadžwîdom. Često se desi da ih neuki zbog toga miješaju sa Qur’ânom.

Odgovor: To je uveden način. Allâhov govor ne treba na bilo koji način biti sličan drugome govoru.

Pitanje: Važi li to i za dovu na Qunûtu?

Odgovor: Nema razlike.