Učenje drugih sura nakon sure al-Fâtihah na dženazi namazu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li se nakon prvog tekbira dženaze namaza uči neka sura nakon sure al-Fâtihah?

Odgovor: Ne. To nije preneseno. Nije preneseno ništa osim učenja sure al-Fâtihah.