Učenje Adhâna sa svrhom pozivanja u Allâhovu vjeru

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je ispravno i spada li u pozivanje u Allâhovu vjeru da musliman među mnogobošcima prouči Adhân – iako nije vrijeme za namaz?

Odgovor: Ne, to nije pozivanje u Allâhovu vjeru. Adhân je za namaz, a ne za pozivanje u vjeru.

Adhân je dakle za namaz i označava nastup njegovog vremena, a nije propisan za pozivanje u vjeru.