Učenjačka elita se izjasnila o al-Halabîju

Učenjačka elita se izjasnila o al-Halabîju

Govornik: Šajkh Muhammad bin `Abdillâh al-Imâm

Izvor: 

Pitanje: Šta vi kažete o `Alîju al-Halabî i o tome da su ga učenjaci iz Madîne proglasili novotarom?

Odgovor: Učenjačka elita se izjasnila o `Alîju al-Halabî. al-Ladžnah ad-Dâ’imah (Stalni Komitet za Fetve) je upozorio protiv njegove dvije knjige – “at-Tahdhîr min Fitnat-it-Takfîr” i “Sajhatu Nadhîr”. Ovo je bilo u vrijeme `Allâmah Ibn Bâza رحمه الله تعالى.

Naš otac, `Allâmah i Šajkh Rabî` (bin Hâdî al-Madkhalî) je takođe objasnio principe i odstupanja `Alîja bin Hasan bin `Abdil-Hamîd, a to su pored Šajkha Rabî` učinili i drugi učenjaci Ahl-us-Sunnah wal-Hadîth. Tako vidimo da al-Halabî slijedi isti put kao i drugi koji su pokazali Hizbijjah. Mi savjetujemo protiv svega što ima štetne posljedice, a nema snage ni moći osim sa Allâhom.