Učenjaci ne objašnjavaju istinu jer se boje za svoja radna mjesta