“Učenjaci koji upozoravaju protiv Ahl-ul-Bid`a odvraćaju od znanja”

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Šta vi kažete o onima koji upozoravaju protiv učenjâkâ koji upozoravaju protiv Ahl-ul-Bid`a i uzimanja znanja od njih, jer smatraju da oni odvraćaju od znanja kada upozoravaju protiv Ahl-ul-Bid`a…

Odgovor: Oni uopšte ne odvraćaju od znanja. Oni odvraćaju od novotarija i Ahl-ul-Bid`a.

Oni dakle ne odvraćaju od znanja. Oni odvraćaju od novotarija i Ahl-ul-Bid`a – i upućuju ljude da uzimaju znanje od Ahl-us-Sunnah.