U Siriji i `Irâqu su smutnje a ne Džihâd

U Siriji i `Irâqu su smutnje a ne Džihâd

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Šta imate reći studentima u vezi sa smutnjama koje se dešavaju oko nas i blizu nas? Kako se musliman treba odnositi prema njima? Mora li on pričati o svemu što se dešava?

Odgovor: Student je dužan savjetovati ljude da ne ulaze u ove smutnje i da im se ne približavaju. Treba im objasniti šta je njihova dužnost u vremenima smutnji  – da ih izbjegavaju i da mole Allâha da ih poštedi njih.

Studenti dakle trebaju savjetovati svoju braću da ne ulaze u ove smutnje i da ne odlaze tamo. Ne trebaju odlaziti u ono što neki nazivaju Džihâdom. To nije Džihad. To su smutnje. Način organizovanja Džihâda u islâmu je poznat i naveden u knjigama `Aqîde; onaj ko ga organizuje i raspolaže njime je vladar. Džihâd ima svoje poznate propise.

Ovo što se danas dešava su smutnje a ne Džihâd. Musliman ih je dužan izbjegavati i savjetovati svoju braću da ih izbjegavaju i da ne ulaze u njih.