U redu je postiti samo petak ako je to dan `Arafah

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhajdân (umro 1443)

Izvor:

 

 

Ne smije se postiti samo petak. Čovjeku koji posti samo petak naređuje se da prekine post, osim u slučaju da to bude dan `Arafah. Ukoliko se dan `Arafah podudari sa petkom, ne treba mu reći da ne posti dan `Arafah jer je petak. Petak se ne smije izdvajati za post ukoliko ga čovjek posti svojevoljno. Ukoliko ga međutim posti jer je dan `Arafah, za to važi drugi propis.