U kojem je džennetu bio Âdam?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je džannah iz kojega je izveden Âdam صلى الله عليه وسلّم džannah koji je Allâh obećao vjernicima?

Odgovor: To nije pojašnjeno, ali je Allâh rekao:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

“l Mi rekosmo: “O Âdame, nastanite se ti i supruga tvoja u Džennetu” (2:35)

Mi kažemo džannah i tu stajemo. Šta se nas tiče koji je to džannah bio; da li je to bio vječni džannah ili neki drugi? Da li je to bilo na nebesima ili na zemlji? Allâh zna bolje. To se nas ne tiče.