U islâmu nema jednakosti polova

Autor: Imâm Muhammad al-Amîn aš-Šanqîtî (umro 1393)

Izvor: Adhwâ’-ul-Bajân (5/169)

Zbog velikih univerzalnih razlika između muškog i ženskog pola, Allâh جَلَّ وَ عَلَا je napravio razliku među njima u pitanjima vezanim za razvod. Muškarac je onaj koji se može razvesti od žene, a ne obratno. Allâh je takođe napravo razliku među njima u nasljedstvu. Napravio je razliku među njima kada je odredio da se dijete pripisuje ocu. Napravio je razliku među njima kada je muškarcu dozvolio da se oženi sa četiri žene – a ne obratno. Jasno je rekao da svjedočenje dvaju žena odgovara svjedočenju jednog muškarca:

أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى

“Ako jedna od njih dvije pogrešno šta kaže, neka je druga podsjeti.” (2:282)

Allâh, Koji ih je stvorio, bez sumnje bolje poznaje njihovu realnost. Izričito je rekao da svjedočenje jednog muškarca odgovara svjedočenju dvaju žena. Allâh تَعَالَى je rekao:

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى

“Zar za vas da su sinovi, a za Njega kćeri?! To bi tada bila podjela nepravedna.” (53:21-22)

To je dakle nepravedna podjela. Ona nije jednaka jer je muški pol na višem nivou od ženskog. Tako se `Imrânova žena našla u problematičnoj situaciji kada je rodila Marjam. Allâh تَعَالَى je rekao:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى

“A nakon što je rodila, ona reče: “Gospodaru moj, rodila sam žensko!” – a Allâh najbolje zna šta je ona rodila, “a muško nije kao žensko.”” (3:36)

`Imrânova žena je dakle rekla:

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى

“a muško nije kao žensko”

Jasno je bila u pravu.

Nevjernici i njihovi sljedbenici međutim kažu da su muškarac i žena jednaki.