Tvrdnja da su al-Qâ`idah i ISIS izdanak Salafijje je laž

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Jedan daija u našoj zemlji omalovažava `Aqîdu pravednih Selefa i kaže da su al-Qâ`idah i ISIS izdanak Salafijje – a da je knjiga “ad-Durar as-Sanijjah” osnova terorizma. Možete li to pojasniti?

Odgovor: To je zabluda; to je u stvari terorizam. Taj govor je terorizam; odvraćanje ljudi od poziva na istinu i poziva na Tawhîd i Sunnah, optuživanje praznim optužbama i povezivanje zabludjelih sekti sa metodologijom Ahl-us-Sunnah i knjigom “ad-Durar as-Sanijjah”. To je laž i izmišljotina. Taj želi likvidirati poziv u Allâhovu عز وجل vjeru i izmijeniti ono što želi odvođenjem ljudi u zabludu i prouzrokovanjem njihovoga okretanja leđa metodologiji Selefa. Nema spasa osim sa metodologijom Selefa. Imâm Mâlik رحمه الله je rekao:

“Jedino što popravlja kasniji dio ovoga ummeta je ono što je popravljalo njegov prvi dio.”

Allâhov poslanik صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم  je rekao:

“Moj Ummah će se podijeliti na sedamdeset i tri grupe. Sve su u Vatri osim jedne. Rekli su: “Koja je to, O Allâhov poslaniče?” On je odgovorio: Onî koji su na onome na čemu smo danas ja i moji ashabi.”

To je ispravan i zdrav manhadž.