Tvoje fokusiranje u da`wi

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: U zadnje vrijeme je ateizam postao raširen. Pozivači na zabludu su obmanuli mnoge ljude, a njihove sumnje su doprle do neukih. Koji je propis za fokusiranje u da`wi na Tawhîd ar-Rubûbijjah zajedno sa Tawhîdom al-Ulûhijjah?

Odgovor: Rekao sam ti, a rekli su i prije; Tawhîd ar-Rubûbijjah je prisutan – a negiraju ga samo nepopustljivi ljudi. Oni su manjina, dok ga većina prihvata. Niko razuman ga ne negira. Negiraju ga samo nepopustljivi ljudi poput Faraona i onih koji slijede strasti i žude za vlašću. Od toga nema koristi.

Pozivaj na Tawhîd al-Ulûhijjah. Ljudi su u potrebi za tim. Mnogi danas praktikuju Širk u Ulûhijjetu (isključivim Allâhovim pravom da se samo Njemu čini `ibâdah). Da li si ikada čuo nekoga da kaže da grobovi stvaraju zajedno sa Allâhom? Nisi nikoga čuo da to kaže. Da li si čuo nekoga da kaže da oni održavaju stvorenja? Niko to ne govori. Oni međutim govore da nam (mrtvi) pravedni ljudi mogu biti od koristi kod Allâha. To je ono što govore.