Turizam u Ramadhânu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za turistička putovanja u Ramadhânu?

Odgovor: Turistička putovanja u Ramadhânu su neprikladna. Time se propušta Ramadhân i njegove vrline – te velika nagrada prilikom prekidanja posta. To je kao da ti je Ramadhân neprijatelj od kojega bježiš turističkim putovanjem. Kada nastupi Ramadhân, trebaš se koncentrisati na `ibâdah, poslušnost i post. Radi se o ograničenome broju dana, koji budu okončani ili sa dobrim – ili sa lošim djelima. Sam si odgovoran za tvoj Ramadhân.