Tumačenje snova i Ruqjah kao profesija

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Smije li tumač snova naplaćivati svoje tumačenje snova i baviti se time kao profesijom?

Odgovor: To nije bila praksa Selefa niti učenjakâ. To nije bilo poznato kod njih. Tumačenje snova je samo pretpostavka koja može biti tačna ili netačna. Zar ćeš ti naplaćivati nešto za što ne znaš da li je istina ili ne? To nije u redu. Nemaš pravo otvoriti radnju za tumačenje snova, jer je to samo pretpostavka. Ona može biti tačna ili netačna. U mnogim slučajevima je netačna, pa kako ćeš to naplaćivati?

Što se Ruqje tiče, to je u redu, jer postoji dokaz za to. Ni Ruqjah međutim ne treba biti posao i profesija. To nije bila praksa Selefa.