Tri novotarske teorije o stvaranju Qur’âna

Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî (umro 1429)

Izvor: Itmâm-ul-Minnah bi Šarh Usûl-is-Sunnah, strana 101

Novotari po ovom pitanju sačinjavaju tri grupe:

1 – Jedna grupa kaže da je Qur’ân stvoren. Neki od njih su Mu`tazilah i drugi koji se slažu sa njima po pitanju ove gnusne novotarije.

2 – Druga grupa kaže da je izgovor Qur’âna stvoren. Selefi ih smatraju novotarima, dok one koji kažu da je Qur’ân stvoren smatraju nevjernicima.

3 – Treća grupa ne kaže ni da je Qur’ân stvoren ni da nije. Oni su pasivni i gori su od onih koji kažu da je Qur’ân stvoren.