Treba li učiti početnu dovu na svaka dva rekata Teravije?

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd

Izvor:

 

Pitanje: Da li je propisano učenje početne dove nakon svakog Taslîma Teravije?

Odgovor: Ne, ona se uči samo na početku namaza, dakle na početku noćnog namaza. Početnu dovu treba učiti samo na početku noćnog namaza. Što se tiče drugih rekata nakon Taslîmâ, na njima se ne uči početna dova.

Početna dova se dakle uči samo na početku noćnog namaza – Teravije u Ramadhânu.