Treba li spomenuti ime novotara ili samo upozoriti na njegovu novotariju?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhajdân (umro 1443)

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno spomenuti ime novotara ili je dovoljno samo upozoriti na njegovu novotariju?

Odgovor: Ukoliko je spominjanje tog novotara jedini način da se on izbjegne, spominjanje njega pomaže da se izbjegnu njegova djela, a ako je živ, da se izbjegnu i on i njegova djela. Zašto se ljudi upuštaju u kritiku i pohvalu (Džarh wa Ta`dîl) i spominju ono što smatraju kritikom ljudi? Da njihov govor ne bi bio prihvaćen.