Treba li prvi Adhân pred Džumu ponavljati za Mu’adhdhinom?

Treba li prvi Adhân pred Džumu ponavljati za Mu’adhdhinom?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Treba li prvi Adhân pred Džumu ponavljati za Mu’adhdhinom?

Odgovor: Da. To je Šerijatski propisan Adhân, jer spada u Sunnah pravovjernih khalîfâ. Naredio ga je `Uthmân رضي الله عنه, treći khalîfah. On je to učinio u prisustvu `Alî bin Abî Tâliba, još jednoga od pravovjernih khalîfâ, te Muhâdžirûn i Ansâr. Niko ga od njih nije osudio zbog toga. Jedini izuzetak je Ibn `Umar, koji je rekao da je to novotarija – što Ibn Abî Šajbah bilježi u svome “al-Musannaf”. Kada je Ibn Radžab رحمه الله međutim citirao govor Ibn `Umara, rekao je da je Ibn `Umar time mislio na dobru, a ne na lošu novotariju – kao što je njegov otac rekao o Teraviji:

“Divna li je ovo novotarija.”

Misli se dakle na jezičku novotariju, a ne na novotariju u vjeri.