Treba li poslije Sabaha prvo proučiti Dhikr ili klanjati propušteni Sunnah?

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

Pitanje: U vezi sa onim ko je propustio Sunnah prije Sabaha; da li će ga on klanjati odmah nakon Sabaha, ili će prvo proučiti Dhikr a zatim klanjati Sunnah?

Odgovor: Odmah će klanjati Sunnah.

Pitanje: A zatim će proučiti Dhikr?

Odgovor: Da; tako je prenešeno u poznatome hadîthu u knjigama Sunana.