Treba li podsjetiti onoga ko iz zaborava jede ili pije u Ramadhânu? ٣

Govornik: `Allâmah `Abdullâh bin `Abdir-Rahmân al-Ghudajjân (umro 1431)

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko vidim da neko jede ili pije (iz zaborava) tokom dana u Ramadhânu, trebam li ga podsjetiti – ili ga je Allâh nahranio i napojio?

Odgovor: Allâh ga je nahranio i napojio, ali ga ti trebaš podsjetiti.