Podizanje ruku prilikom upućivanja dove između Adhâna i Iqâmeta