Treba li pljucnuti na lijevu stranu više puta ako opsesivne misli ne prestanu?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Ukoliko osoba u namazu pljucne na lijevu stranu zbog opsesivnih misli ali one ne prestanu, treba li ponovo pljucnuti?

Odgovor: Da, neka to opet učini i one će إِنْ شَاءَ اللَّهُ prestati.