Treba li platiti Zakâh na zemlju od čije se vrijednosti namjerava napraviti džamija?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Imam zemlju od čije vrijednosti namjeravam napraviti džamiju. Trebam li platiti Zakâh na nju?

Odgovor: Ukoliko namjerava napraviti džamiju, ne treba platiti Zakâh na nju – jer je ona time postala waqf. Ukoliko međutim promijeni namjeru, tada to postaje imovina na koju se mora platiti Zakâh. Sve dok dakle ostane pri namjeri da napravi džamiju, ne treba platiti Zakâh na tu zemlju.