Treba li onaj ko sam ugleda mlađak Šawwâla prekinuti post?

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:Pitanje: Ukoliko čovjek sam ugleda mlađak Šawwâla, treba li prekinuti post – ili nastaviti da posti sa muslimanima?

Odgovor: On treba i zapostiti i prekinuti post sa muslimanima. Individualno viđenje koje ne bude prihvaćeno na šerijatski način je bezvrijedno.