Treba li Mu’adhdhin staviti prste u uši ukoliko koristi mikrofon?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je od Sunneta da Mu’adhdhin stavi prste u uši ukoliko uči Adhân preko mikrofona?

Odgovor: Da. To je Sunnah. On treba staviti prste u uši – iako koristi mikrofon. Neka se okrene na desnu i lijevu stranu prilikom učenja

حَيَّ عَلى الصلاةِ

“Dođi na namaz”

حَيَّ عَلى الْفَلاَحِ

“Dođi na spas”

iako koristi mikrofon. Na taj način postupa po Sunnetu.