Treba li Ma’mûm reći “Sami` Allâhu liman hamidah”?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je prenešeno da Ma’mûm (osoba koja klanja iza imâma) treba reći

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ 

“Sami` Allâhu liman hamidah” (Allâh je čuo onoga ko Ga je pohvalio)?

Odgovor: Ne. Ono što je prenešeno je da kada (imâm) kaže

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ 

“Sami` Allâhu liman hamidah” (Allâh je čuo onoga ko Ga je pohvalio)

Ma’mûm treba reći

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

“Rabbanâ wa lakal-hamd” (Gospodaru naš, tebi pripada svaka hvala).