Treba li klanjati Dhuhâ namaz svaki dan?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je muslimanu bolje obavljati Dhuhâ namaz svakog dana, ili da ga jedan dan klanja a drugi ne klanja?

Odgovor: To je Sunnah; da ga jedan dan klanja a drugi ne klanja. Treba ga dakle obavljati naizmjenično.