Treba li klanjač prekinuti namaz ukoliko neko prođe ispred njega