Treba li činiti Takfîr na al-Bûsajrîja?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Treba li činiti Takfîr na al-Bûsajrîja?

Odgovor: Mi ne znamo u kojem je stanju on umro – a ne činimo Takfîr na pojedinca bez dokaza da je umro na nevjerstvu. Njegov govor je međutim Kufr (nevjerstvo) – a onaj ko u to vjeruje je Kâfir (nevjernik).

Mi ne znamo u kojem stanju ljudi umiru, niti se zamaramo pojedincima. Fokusiramo se na njihove riječi koje odvode ljude u zabludu – i dužni smo ih pobijati.