Traženje znanja ili izdržavanje familije?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: http://www.alfawzan.ws

Pitanje: Zaista želim da tražim znanje o vjeri. Moja plata je međutim nedovoljna za mene i moju familiju. To me je dovelo do toga da jedva dolazim na predavanja ili čitam. Kako da riješim moj problem?

Odgovor: Rješenje za tvoj problem je da tražiš rizq (opskrbu), tako da možeš zadovoljiti tvoje potrebe i potrebe tvoje familije, koju si dužan izdržavati. Traži rizq. Ako ti ostane vremena za učenje, traži znanje. Pogrešno je posvetiti se traženju znanja, a ostaviti traženje rizqa, a siromašan si i imaš ljude koje si dužan da izdržavaš.