Traženje Allâhove zaštite od Šajtâna nakon zijevanja

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Koji je propis za traženje Allâhove zaštite od Šajtâna nakon zijevanja?

Odgovor: To nema osnovu. Ono što je prenešeno je da čovjek zaustavi zijevanje ukoliko je to u stanju, a da u protivnom stavi ruku na usta.