To je dovoljno da on bude novotar

Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî

Izvor:

Pitalac: Kako ćemo ga savjetovati? Kako da savjetujemo omladinu na primjer ovdje u Jordanu?

an-Nadžmî: Savjetujem omladini da ga ne slušaju i da ne idu na njegova predavanja.

Pitalac: Može li se nakon svih ovih stvari reći da je on novotar ili u zabludi?

an-Nadžmî: Dovoljno je to što hvali i veliča Abûl-Hasana (al-Ma’ribî) i al-Maghrâwîja.

Pitalac: To je dovoljno da on bude novotar?

an-Nadžmî: Da.

Pitalac: Nije samo ovo u pitanju, Šajkh. On i dan danas brani i ne govori da je al-Qaradhâwî novotar niti da je zabludjela osoba koja druge odvodi u zabludu. Ja sam pričao sa njim i to je snimljeno. Rekao sam mu da ga nijednom nismo čuli da kaže da je Qaradhâwî zabludjela osoba i novotar koji druge odvodi u zabludu. On je odgovorio da nije mogao sumirati sve ove izjave na jednome sjedenju, uprkos svemu što je rekao. Činjenica je da on kaže da je Qaradhâwî učenjak i da je načitan.

an-Nadžmî: سبحان الله; slijedi li taj čovjek Sunnah ili je odstupio od Sunneta?

Pitalac: On sve do sada tvrdi da je učenik Šajkha al-Albânîja. Mogu li ga imenovati? On se zove Mašhûr Hasan Salmân.

an-Nadžmî: To je Mašhûr?

Pitalac: Da.

an-Nadžmî: Taj koji verificira?

Pitalac: Koji radi šta, Šajkh?

an-Nadžmî: Taj koji verificira?

Pitalac: Da, tačno – on verificira.

an-Nadžmî: OK.

Pitalac: Šta znate o njemu, Šajkh?

an-Nadžmi: Ne znam ništa od prije. Nisam ga posmatrao niti čuo nešto od njega.

Pitalac: Ja sam sa njim sjedio i istraživao u biblioteci nešto više od godinu dana, a nakon ovih stvari sam ga napustio.

an-Nadžmî: Napusti ga, i reci mladićima koji te slušaju da ne sjede sa njim.