‘Ti si novotar!’

‘Ti si novotar!’

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Ako se Allâh spušta na najniže nebo, da li to znači da se više ne nalazi na `Aršu ili ne?

Odgovor: Onaj ko ima manire ne ulazi u ove stvari. Onome ko me je ovo upitao kažem: “Ti si novotar!” Na tebe ne gledam ni na koji drugi način nego da si novotar. Veličaj tvoga Gospodara što sam ti uopšte dozvolio da ostaneš na darsu – u protivnome bih te izbacio, kao što je Imâm Mâlik izbacio osobu koja ga je upitala o kakvoći Istiwâ’ (kako se Allâh uzvisio iznad `Arša).

Kada je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم ovo prenio ashabima, oni nisu rekli: “Da li to znači da se Allâh više ne nalazi na `Aršu ili ne?”