Teravija kod kuće

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (7/202/7617)

Pitanje: Trebam li ići u džamiju ili mogu klanjati kod kuće? Ja nisam imâm, ali više volim učiti nego slušati učenje drugih. Da li sam griješan ukoliko klanjam kod kuće?

Odgovor: U redu je da klanjaš Teraviju kod kuće – jer je ona dobrovoljna. Bolje ti je međutim klanjati u džamiji sa imâmom, jer su Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم i njegovi ashabi to činili. Kada je Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم klanjao sa ashabima do prve trećine noći, njih je zanimalo mogu li klanjati cijelu noć. Tada je Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم rekao:

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

“Ko klanja sa imâmom sve dok on ne ode, ima nagradu kao da je klanjao cijelu noć.” (at-Tirmidhî 806, Abû Dâwûd 1375, Ibn Mâdžah 1388 i an-Nasâ’î 1605. Autentičan prema al-Albânîju u “Irwâ’-ul-Ghalîl” 447)