Teravija iza imâma koji je novotar

Govornik: `Allâmah `Abdullâh bin `Abdir-Rahmân al-Ghudajjân

Izvor:

 

Pitanje: Hoću li klanjati Teraviju iza imâma koji je novotar?

Odgovor: Ne. Traži imâma koji je na Sunnetu – jer ćeš u protivnome podsticati novotara na njegovu novotariju.