Telefonski razgovor zaručnika sa svojom zaručnicom

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

 

Pitalac: Da li je dozvoljeno da razgovaram sa svojom zaručnicom preko telefona?

al-Albânî: Da li si sklopio bračni ugovor sa njom ili to planiraš kasnije učiniti?

Pitalac: Kasnije.

al-Albânî: Nije dozvoljeno.

Pitalac: Čak i ako je zbog savjeta?

al-Albânî: Nije dozvoljeno.

Pitalac: U redu. Da li je dozvoljeno da je posjetim i sjedim sa njom u prisustvu mahrama?

al-Albânî: Dozvoljeno je u prisustvu mahrama, pod uslovom da pred tobom bude odjevena kao što je odjevena kada izlazi van, sa džilbâbom i hidžâbom – a u protivnom nije.

Pitalac: Smije li joj biti otkriveno lice?

al-Albânî: Smije, ako joj je samo otkriveno lice, a ne nosi raznobojne i kratke haljine i slično.

Pitalac: Smijem li tokom sjedenja pričati sa njom ono što je dozvoljeno?

al-Albânî: Sa njom pričaj na isti način kao što pričaš sa drugim (stranim ženama).