Telefonski razgovor Ahmada an-Nadžmî sa Šajkhom Rabî`

Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî

Izvor: Radd `alâ al-Ghajthî, strana 126-127

U utorak 23 Rabî` ath-Thânî 1426 sam pričao preko telefona sa Šajkhom Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî. Pitao sam ga o onome što ti, al-Ghajthî, kažeš:

“Šajkh Rabî` kaže da onaj ko nema nikakva djela nije uznevjerovao”

Šajkh Rabî` je rekao:

“To je laž, ja to nikada nisam rekao. Ja kažem da onaj ko svjedoči da nema istinskoga boga osim Allâha i da je Muhammad Allâhov poslanik a ne izvršava islamske dužnosti nevjernik, heretik od kojeg se traži da učini pokajanje. Ili će učiniti pokajanje – ili će biti pogubljen. Neka onaj ko kaže da ja kažem da onaj ko uopšte ne čini djela nije uznevjerovao citira moje knjige. Ja međutim kažem da je izraz “Džins-ul-`Amal” uveden i nepoznat kod prvih Selefa.”

Zatim mi je Šajkh Rabî` rekao:

“Da li je tebi poznato nešto od Selefa o tome?” Odgovorio sam: “Ne.”

Na osnovu ovoga ti, al-Ghajthî, praviš brutalnu grešku kada na više mjesta kažeš da je Šajkh Rabî` u zabludi i da odvodi u zabludu. To je nepravedno i grubo rečeno. Dužan si moliti Allâha za oprost zbog toga što si nesmotreno zlostavljao učenjake Salafijje – koji su poznati po slijeđenju (vjere), a ne po uvođenju (stvari u nju).