Tawhîd-ul-Hâkimijjah kao četvrta vrsta Tawhîda?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ima li šta zabranjeno u podjeli Tawhîda na četiri vrste, na način da je Tawhîd-ul-Hâkimijjah četvrta vrsta Tawhîda?

Odgovor: Da, to je ono na što vas upozoravamo da ne činite. Selefi to nikad nisu govorili. al-Hâkimijjah je sastavni dio Tawhîda al-Ulûhijjah, a neki učenjaci kažu da je sastavni dio Tawhîda ar-Rubûbijjah. On je dakle sastavni dio tri vrste Tawhîda. Niko od učenjaka ga ne izdvaja. Izdvajaju ga samo sektaši, koji na taj način žele podržati svoje sektaške pokrete. Ne zanimaju nas oni, a mi govorimo ono što kažu naši učenjaci i pravedni Selefi, i ne dodajemo na to ništa svoje.