Tawhîd Ašâ`irah je Tawhîd-ur-Rubûbijjah

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koja je najbolja poezija o Tawhîdu, tako da je musliman može memorisati?

Odgovor: Ja ne znam ništa specifično o tome što se Tawhîda Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah tiče. Što se međutim Tawhîda Ašâ`irah tiče, oni imaju mnoge poezije o tome – kao što je “Džawharat-ut-Tawhîd”. Ona se međutim isključivo odnosi na skolastiku i Tawhîd-ur-Rubûbijjah.

Nije mi poznato da postoji sveobuhvatna poezija o `Aqîdi što se Tawhîda prema Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah tiče. To je moderni fenomen. Poezija Šajkha Hâfidha (al-Hakamî) je moderna. Nije mi poznato da postoji poezija koja obuhvata cjelokupnu `Aqîdu. Ne znam, nisam je čitao.