Tawassul preko Qur’âna i svetih dana

Tawassul preko Qur’âna i svetih dana

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (1/519/6384)

Pitanje: Može li osoba činiti Tawassul preko Qur’âna i islâmskih svetih dana, na primjer govoreći: “O Allâhu, molim te vrijednošću dana `Arafah” i tako dalje?

Odgovor: Dozvoljeno je činiti Tawassul preko Qur’âna jer je to Allâhov govor, a Njegov govor je jedno od Njegovih svojstava, tako da to znači moliti Allâha preko jednoga od Njegovih svojstava, što nije u suprotnosti sa Tawhîdom i nije Širk.

Što se Tawassula preko određenoga dana tiče, to nije dozvoljeno, jer je to Tawassul preko stvorenja, i samim time sredstvo ka Širku. Ovo je takođe kršenje propisa Šarî`ah, kao što je govor poslanika صلى الله عليه وسلم:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Ko učini djelo koje nije u skladu sa ovom našom stvari (vjerom), to će mu biti odbijeno.”

(Muslim 1718 i Ahmad 6/180)