Tawassul preko bića Allâhovog poslanika

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Postoji li razilaženje među učenjacima po pitanju Tawassula preko bića Allâhovog poslanika i da li je dozvoljeno studiranje kod onoga ko smatra da je u redu činiti Tawassul preko bića Allâhovog poslanika ?

Odgovor: Ne, Tawassul preko bića Allâhovog poslanika  nije dozvoljen. Dobro je međutim činiti Tawassul preko slijeđenja Allâhovog poslanika  i pokoravanja njemu. Što se tiče Tawassula preko njegovog bića, to nije prenešeno i to je novotarija. Tawassul preko njegovog bića ili njegovih vrlina je novotarija i to nije prenešeno.

Nije dakle dozvoljeno činiti tu vrstu Tawassula. To je uvedena stvar u vjeru.