Tawassul koji je širk poništava sva dobra djela

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (1/523/9016)

Pitanje: Molimo vas da nam objasnite razliku između vjernika i mušrika, uzimajući u obzir da postoje ljudi koji klanjaju, poste, obavljaju Hadždž i čine druga dobra djela, ali čine Tawassul preko poslanikâ i pravednih ljudi. Da li je ovo dozvoljeno ili nije?

Odgovor: Ukoliko musliman praktikuje djelo kufra (nevjerstva), kao što je prizivanje mrtvih da bi izliječili bolesne, povećali imetak ili podarili potomstvo, on je izvan okvira Islâma. Ukoliko umre u ovome stanju, sav njegov namaz, post i slično biti će uzaludan. Ukoliko vjernik međutim učini grijeh koji ne dostiže stepen kufra, kao što je pljačka ili poslovanje kamatom, njihovo stanje je prepušteno Allâhu, pa će im On oprostiti ili ih kazniti shodno Svojoj volji.

Prema tome, trebaš znati da je pitanje malo nejasno. Pa ako je u pitanju Tawassul koji smo spomenuli, onda znaš propis, a ako se radi o Tawassulu preko časti poslanikâ i pravednih ljudi bez prizivanja njih, u tome slučaju je to novotarija i sredstvo ka širku.