Taslîm prema Qibli prije Taslîma desno i lijevo

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

 

Pitanje: Kako je Allâhov poslanik صَلَّىٰ ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ predavao selam u namazu? Da li je preneseno da je prvo predavao selam prema Qibli a zatim desno i lijevo?

Odgovor: Ovaj detalj nema uporište u Sunnetu. Allâhov poslanik صَلَّىٰ ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ se okretao na desnu stranu govoreći “as-Salâmu `alajkum wa Rahmatullâh”, a zatim se okretao na lijevu stranu govoreći “as-Salâmu `alajkum wa Rahmatullâh”. Što se ovog detalja tiče, on nema osnovu u Sunnetu. Neki mezhebi, kao šafijski, imaju taj stav, ali se to ne spominje u Sunnetu.