Tasawwuf nije od Sunneta

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Neki govore da čovjek mora slijediti jedan od pravaca Sûfijjah da bi naučio činiti `ibâdah – kao što se ravna prema jednoj od pravnih škola da bi naučio…

Odgovor: To je netačno; Tasawwuf je uveden u vjeru. Nije nam dozvoljeno reći da musliman prije svega mora biti Sûfî. To nije dozvoljeno; dužni smo slijediti Sunnah – a Tasawwuf nije od Sunneta. To je uvedena stvar u vjeru, a onaj ko želi istinu treba slijediti Sunnah.