Tako to biva kada se pitaju pogrešni ljudi

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Moja majka i ja smo ove godine obavili Hadždž. Čuli smo da neki studenti govore da je bacanje kamenčićâ na džemretima dozvoljeno prije nego što nastupi Podne dvanaestoga dana. Mi smo na osnovu toga bacali kamenčiće i učinili Tawâf prije nego što je nastupilo Podne. Koji je propis za naš Hadždž?

Odgovor: Bacanje kamenčićâ tokom Tašrîq-dânâ nije dozvoljeno prije nego što nastupi Podne. Vrijeme za to još nije nastupilo. To je kao da se obavi namaz prije nastupa njegovoga vremena. Vrijeme bacanja kamenčićâ nastupa kada sunce napusti zenit – dakle kada nastupi Podne. Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم i ashâbi su čekali i nisu bacali kamenčiće prije nego što bi sunce napustilo zenit. Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم bi bacao kamenčiće prije nego što bi klanjao Podne. Bacao je dakle kamenčiće a zatim klanjao Podne. To je vrijeme bacanja kamenčićâ.

Onaj ko baca kamenčiće prije nego što sunce napusti zenit ih je bacao prije nastupa vremena – što znači da njegovo djelo nije ispravno. On je dužan da se iskupi dva puta; za bacanje kamenčićâ prije nastupa vremena i za Tawâf-ul-Wadâ` (oproštajni Tawâf) – koji treba biti zadnji obred Hadždža. On i dalje nije bacao kamenčiće nakon što je sunce napustilo zenit. On je dakle dužan da se iskupi dva puta; za bacanje kamenčićâ prije nego što je sunce napustilo zenit i za oproštajni Tawâf – jer nije bacao kamenčiće na vrijeme.

To su vam plodovi oslanjanja na nepouzdane i neuke ljude, ili na one koji olako gledaju na stvari.