Tako ćeš ustanoviti razliku među sektama i pravcima

Tako ćeš ustanoviti razliku među sektama i pravcima

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Kako da ustanovim razliku među sektama i pravcima i kako da izbjegnem pravce koji su neispravni?

Odgovor: Tako što ćeš studirati knjige ispravne `Aqîde – `Aqîde Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah. Na taj način ćeš znati ove stvari.

Nećeš ih međutim znati ne budeš li ih studirao. Pogrešno ćeš sagledavati stvari.