Takfîr na one koji čine djela nevjerstva?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li nam je obavezno proglasiti nevjernikom osobu koja počini djelo nevjerstva?

Odgovor: Reci mu da je to djelo nevjerstva. Ukoliko je neuk, on to treba naučiti i to mu se treba pojasniti. Ukoliko on međutim nije neuk i čini to namjerno – u tome slučaju mu se presuđuje shodno njegovome djelu.