Takfîr na laike Râfidhah?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je ispravno proglašavati nevjernicima laike Râfidhah ili nevjernicima treba proglašavati samo njihove učenjake?

Odgovor: Allâh te nije zadužio tim pitanjem. Trebaš međutim utvrditi da je nevjerstvo činiti širk Allâhu, obožavati Allâhove miljenike i pravedne ljude, smatrati da je neko mimo Allâhovog poslanika bezgriješan, ogovarati ashabe i proklinjati Abû Bakra i `Umara. Oko toga nema sumnje.