“Takfîr” na az-Zindânîja

“Takfîr” na az-Zindânîja

Autor: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Izvor: Ta`zîz-ul-Burkân, strana 63

Nedavno su raširili glasine da ja činim Takfîr na az-Zindânîja. Ja uopšte ne činim Takfîr na njega. Ja međutim kažem da je on u zabludi. Ja ne činim Takfîr na njega. Ja međutim kažem da je on Dadždžâl, prevarant. Neka prisutni obavijesti odsutnoga dok on ne učini pokajanje Allâhu.

On govori da se odriče demokratije. Kunem se Allâhom, o `Abdul-Madžîde, da ti al-Ikhwân al-Muslimûn neće biti od koristi kada budeš spušten u tvoj qabur. Kunem se Allâhom da ti al-Ikhwân al-Muslimûn neće biti od koristi kada budeš stao pred Allâha da odgovaraš. Kunem se Allâhom da ti al-Ikhwân al-Muslimûn neće biti od koristi ako ti Allâh ne oprosti i da ćeš završiti u Džahannamu, jer su tvoja djela destruktivna.

Ja ne govorim da si ti napustio Islâm. Ja smatram da si pogrešno protumačio stvari. Inače je onaj ko poziva na demokratiju, ko je zadovoljan njome i zna za nju, nevjernik!